บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด

ที่อยู่ : 35/4 หมู่ 1, ถนนเทพประทาน, ตำบลรัษฎา, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต 83000


 

ศูนย์กระจายสินค้า AOVA (กรุงเทพฯ)

ที่อยู่ : 99/349 อาคาร ณ นคร, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่, กรุงเทพฯ 10210

เวลาทำการ : 9.00 น. - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และว้นหยุดนักขัตฤกษ์)

Call Center : 021807800

Facebook : www.facebook.com/aovaofficial

LINE : @aova

Scroll