นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด มีนโยบายการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการดังนี้

1. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเป็นสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง และถูกต้องเท่านั้น หากบริษัทตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้นๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็น อาทิเช่น

   • ชื่อ-นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / เพศ / เบอร์ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์มือถือ / ที่อยู่, ที่อยู่จัดส่ง / E-mail

   • บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ

   • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ

   • การเข้าถึงเว็บไซต์ และเว็บคุ้กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือบัญชีการใช้งาน

3. บริษัทจะมีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการดังนี้

   • แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น ประกาศ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้

   • ใช้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการของบริษัท

   • สำหรับประมวลผลข้อมูลภายในบริษัท

4. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อผลประโยชน์ใดๆ นอกจาก

   • ได้รับรับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ

   • ใช้เป็นข้อมูลสำหรับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งมีความประสงค์จะให้บริการแก่ท่าน

   • ใช้เป็นข้อมูลสำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

   • มีการร้องขอจากหน่วยงานราชการ

5. บริษัทมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐานที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น

   • ใช้ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

   • ใช้ระบบ Firewall

   • ใช้ระบบป้องกันไวรัส

6. วัตถุประสงค์ของนโยบายการรักษาข้อมูลและความปลอดภัย คือ การเก็บรักษา ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามบริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Scroll