วิธีสมัครสมาชิก

1. คลิกที่ ไอคอน มุมขวาด้านบน > สมัครสมาชิก

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > เลือกยอมรับเงื่อนไข > คลิกปุ่ม สมัครสมาชิก

 

    

 

3. ระบบจะส่ง SMS รหัสยืนยันการลงทะเบียน ไปยัง หมายเลขโทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้

4. กรอก รหัสยืนยันการลงทะเบียน >  คลิกปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน > ระบบแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก พร้อมซื้อสินค้าได้ทันที

 

      

Scroll